--> Muốn làm kính vừa nhìn xa vừa nhìn gần nhưng nghe nói là rất khó thích nghi phải không? Giá khoảng bao nhiêu? | iMEGANE-Cửa hàng mắt kính của Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam
http://hopes.com.vn
http://hopes.com.vn/product/